Musikkpris

Egil Storbekken (Foto: Astrid Gynnild)

Da er det klart for å komme med forslag til aktuelle kandidater for
Egil Storbekkens musikkpris 2024!


Forslag på priskandidater sendes komiteen for ”Egil Storbekkens Musikkpris” innen 1. juni 2024.


Komiteen foretrekker begrunnede nominasjoner via mail til


Norsk Lur- og Bukkehornlag >>

Prisoverrekkelsen skjer 28. juli

i Egil Storbekkens hjembygd, Tolga
Under det årlige "Olsok i Tolga"
21 . - 30 Juli

Fjelltrall 

Hedemarken Symfoniorkester

 • Les om Egil Storbekken i

Norsk Biografisk leksikon >>

Prisen kan gis til personer som har gjort en ekstraordinær innsats innen norsk folkemusikk, særlig de eldre folkemusikkinstrumentene innen

 • Utøving, komponering og arrangering
 • Forskning og formidling
 • Instrumentbygging og instrumentutvikling
 • Formidling av Egil Storbekkens musikk

Prisjuryen for Egil Storbekkens Musikkpris 2023 er satt sammen av representanter for Norsk Lur- og Bukkehornlag (NLB), NOPA og familien Storbekken og har bestått av medlemmene til høyre her.

Prisen ble utformet i 2006 i et samarbeid mellom

 • Tolga kommune
 • Norsk lur- og bukkehornlag
 • NOPA Norsk forening for komponister og tekstforfattere
 • Tolga-Os Sparebank 
 • Familien Storbekken


Prisen er på kr 25.000,-, samt et kunstverk, og er en nasjonal hedersbevisning som kan gis til aktuelle kandidater fra hele landet.

 • Bjørn Aksdal (leder) - NLB
 • Eilif Gundersen - NLB
 • Hildegunn Øiseth - NOPA
 • Anders Røine - NOPA
 • Eli Storbekken - familien Storbekken

2023

Sverre Heimdal

Allsidig instrumentbygger fra Nore i Numedal

Om prisvinneren sier juryen følgende:


Sverre Heimdal (f. 1949) er en dyktig og allsidig instrumentbygger fra Nore i Numedal, som bygger både kravik-lyrer, sjøfløyter og hardingfeler av høy kvalitet.
Heimdal er den største og viktigste ildsjelen vi har når det gjelder å skape ny kunnskap om den gamle kraviklyren fra Numedal som i dag befinner seg på Norsk folkemuseum.

Dette instrumentet ble første gang dokumentert og tegnet av maleren Adolph Tidemann da han besøkte gården Kravik i 1848.


I 2016 finansierte Heimdal selv en C-14 datering av dette instrumentet, noe som resulterte i at lyren ble tidfestet til begynnelsen av 1600-tallet og ikke til middelalderen, slik man tidligere har antatt.

Dette gjør kraviklyren til den yngste lyren av dette slaget vi kjenner til i Europa og viser at man trolig må ha spilt på slike instrumenter her i Norge helt fram til 1600-tallet.

Siden han startet arbeidet i 1989 har Heimdal bygd kopier av kraviklyren til en rekke musikere og interesserte personer både i Norge og utlandet.

Musikk framført på instrumentene hans er benyttet av bl.a. Einar Selvik i bandet Wardruna både i filmen «Flukt» og i TV-serien «Vikings».

Sverrre Heimdal med en av kravilyrene han har bygget

Vi besøker instrumentmaker Sverre Heimdal i verkstedet sitt, der han demonstrerer hvordan han lager Kraviklyre og sjøfløyte.

Siden han startet arbeidet i 1989 har Heimdal bygd kopier av kraviklyren til en rekke musikere og interesserte personer både i Norge og utlandet.

Musikk framført på instrumentene hans er benyttet av bl.a. Einar Selvik i bandet Wardruna både i filmen «Flukt» og i TV-serien «Vikings».

Ett av instrumentene hans ble i 1990 gitt som gave til kronprinsparet Harald og Sonja da de besøkte Nore og Uvdal kommune og henger på hytta deres i Sikkilsdalen. Et annet instrument ble i 2015 innkjøpt til Ringve Musikkmuseum.


Heimdal gjør stadig nye undersøkelser av den gamle kraviklyren for å studere detaljer og dermed kunne gjøre versjoner av instrumentet som ligger enda nærmere originalen.

Fram til juni i år har han bygd heler 105 kraviklyrer. Han har også holdt flere foredrag om instrumentet for forskere, studenter og andre interesserte.


Sverre Heimdal er også en viktig viderefører av sjøfløyte-byggetradisjonen i Numedal, som ble ført fram til vår tid av bygdehåndverkeren Nils Stuvstad fra Flesberg.

Heimdal begynte å bygge sjøfløyter på slutten av 1980-tallet på oppfordring fra musikeren Per Midtstigen. I 1990 mottok han stipend både fra Nore og Uvdal kommune og Buskerud fylkeskommune for å registrere fløyter etter Stuvstad og å arbeide videre med byggingen av sjøfløyter, som er en folkelig norsk variant av altblokkfløyta.


Siden oppstarten rundt 1990 har Heimdal med bakgrunn i dette arbeidet bygd ca. 150 sjøfløyter, og han har også skrevet en artikkel om instrumentet. Høsten 2023 skal han ha med seg to læresvenner i verkstedet slik at denne spesielle byggetradisjonen kan føres videre.


Heimdal bygger også hardingfeler, noe han begynte med allerede i 1978. Han har også arrangert lokale kurs i hardingfelebygging. Fram til 2023 har han bygd i alt 16 hardingfeler, hvorav flere framstår som veldig gode instrumenter.

I juni 2023 mottok Heimdal Viken fylkeskommunes kulturpris for sitt omfattende og viktige arbeid som instrumentbygger.


2022

Oddrun Hegge

Instrumentmaker, langeleikspiller og pedagog

Oddrun Hegge satt store spor etter seg i gjennom mer enn 40 år.


Les mer om henne her >>


• Prisen ble utdelt på Tolga Kulturhus, Vidarheim 3. September

2021

Terje Isungset
Musiker, komponist og instrumentbygger

Les om musikkprisen i Ballade >>


Wikipedia >>


• Prisen ble delt ut på Tolga Kulturhus, Vidarheim 18. august

2020

Musiker, låtskriver og sanger

Einar Selvik også kjent under artistnavnet Kvitrafn. 

Juryen vil spesielt trekke fram prisvinnerens viktige nyskapende og sjangerovergripende arbeid med utgangspunkt i tradisjonelle instrumenter og andre uttrykksformer, noe som er direkte

i Egil Storbekkens ånd.


Les om han i wikipedia >>

2019

Tom Willy Rustad

Musiker, pedagog og komponist

Om prisvinneren sier juryen blant annet:
Tom Willy Rustad(f. 1966) er en av våre aller fremste og mest allsidige folkemusikkutøvere.

Han behersker en rekke ulike instrumenter på et svært høyt nivå og spiller både munnharpe, seljefløyte, torader, cister, gitar og kontrabass. Han er opprinnelig fra Sør-Odal, og har i en årrekke bodd i Sør-Fron.

• Prisen ble utdelt 21. juli på Ivaregga på Tolga 

under det årlige
"Olsok i Tolga"

Hjemmeside >>
• Les mer om han i SNL >>

Tom Willy Rustad

Hjemmeside >>

2018

Hildegunn Øiseth

Jazzmusiker og komponist

2017

Bjørn Aksdal

førsteamanuensis, ein av dei fremste

folkemusikk-kjennarane våre.

Prisoverrekkelsen

2016

Sverre Jensen

musiker og instrumentbygger, Oslo

2015

Henning Sommero

musiker og komponist,

2014

Eilif Gundersen

musiker, Ål i Hallingdal

Juryens begrunnelse for tildelingen:


Gundersen er en av våre fremste utøvere på bukkehorn og han var Landskappleik-vinner på dette instrumentet i 2004. Han kommer opprinnelig fra Klæbu i Sør-Trøndelag, og har vært bosatt på
Ål i Hallingdal siden 1989.

Eilif Gundersen fattet tidlig interesse for folkemusikken og deretter de tradisjonelle seter- eller gjeterinstrumentene. Med sin bakgrunn som messingblåser, ble han spesielt opptatt av lur og bukkehorn, naturlig nok, men også seljefløyte kom snart på repertoaret. Gjennom å lete fram gamle lydopptak, noter og nedtegninger om musikken, har han blåst nytt liv i den gamle og utrydningstruede lur- og bukkehorntradisjonen i Hallingdal.

Som musiker har han hatt talløse oppdrag. Det har vært i forbindelse med kulturprogram og konserter som kåsør og foreleser, kombinert med kveding og spill. I flere år har han også undervist på Ole Bull Akademiet på Voss.

Ikke minst har han vært en kulturformidler for barn og unge med sine barnehage- og skolekonserter.

Han er også mye brukt som studiomusiker og har mange innspillinger på sin merittliste. Sitt eget soloalbum, ”Sådagen” kom i 2008. En sjelden begivenhet fra en utøver på så spesielle instrumenter, at den vakte en viss oppmerksomhet også utenfor landets grenser. Så det ga mening at teksten, foruten å være på norsk også var oversatt til engelsk, spansk og fransk

• Prisen ble tildelt 12. september


Diskografi og mer på wikipedia >>

2013

Instrumentbyggegruppa i

Gjøvik spelmannslag

2012

Karl Seglem

musiker, komponist og forfatter, Årdalstangen / Oslo

Hjemmeside >>


Les om han i SNL >>


Prisen ble utdelt under Lur og lokkestevne i Tolga på

Rausjødalen setermeieri Søndag 26. juli 

2011

Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jakobsen

musikere, Tolga

Tone Hulbekmo
Av Jensens – Eget verk, Offentlig eiendom

2010

Atle Lien Jenssen 

folkemusiker, forfatter og innsamler, Hamar

2009

Steinar Ofsdal

Musiker, komponist - professor emeritus ved Norges Musikkhøgskole og Ole Bull Akademiet

2008

Magnar Storbækken

instrumentmaker, Tolga

Magnar Storbækken døde i 2022

Les om han i wikipedia >>

Den store bukkehornfilmen - 2004 

 • Foto: Jørn Simenstad
  Bukkehornmaking
  Magnar Storbækken
  Norsk Lur- og Bukkehornlag

2007

Leif Løchen

folkemusikkinnsamler, utøver, organisator og som lærer. Er fra Vågå

Les om musikkprisen i Ballade >>

Lokalhistoriewiki >>


Prisen ble utdelt Søndag 22. Juli på Dølmotunet på Tolga,

i forbindelse med arrangementet Olsok i Tolga.

2006

Geir Egil Larsen

folkemusiker fra Verdal