Musikkpris

Egil Storbekken (Foto: Astrid Gynnild)

Fjelltrall - Hedemarken Symfoniorkester

Les om Egil Storbekken i

Norsk Biografisk leksikon >>

Egil Storbekkens Musikkpris 


Forslag på priskandidater for 2023 kan nå sendes komiteen for prisen innen 1. juni.

Komiteen foretrekker begrunnede nominasjoner som sendes som mail til:

j.simenstad@icloud.com >>


Norsk Lur- og Bukkehornlag >>

Prisen kan gis til personer som har gjort en ekstraordinær innsats innen norsk folkemusikk, særlig de eldre folkemusikkinstrumentene innen

  • Utøving, komponering og arrangering
  • Forskning og formidling
  • Instrumentbygging og instrumentutvikling
  • Formidling av Egil Storbekkens musikkPrisen ble utformet i 2006 i et samarbeid mellom

  • Tolga kommune
  • Norsk lur- og bukkehornlag
  • NOPA Norsk forening for komponister og tekstforfattere
  • Tolga-Os Sparebank 
  • Familien Storbekken


Prisen er på kr 25.000,-, samt et kunstverk, og er en nasjonal hedersbevisning som kan gis til aktuelle kandidater fra hele landet.

Egil Storbekkens Musikkpris 2022 gikk til 
instrumentmaker, langeleikspiller og pedagog Oddrun Hegge

Oddrun Hegge satt store spor etter seg i gjennom mer enn 40 år.


Les mer om henne her>>

Prisen ble utdelt på

Tolga Kulturhus, Vidarheim

3. September kl. 19.30

Prisen har gått til

2022

Instrumentmaker, langeleikspiller og pedagog Oddrun Hegge

2021

Musikeren, komponisten og instreumentbyggeren Terje Isung

2020

Einar Selvik, også kjent under artistnavnet
Kvitrafn. Musiker, låtskriver og sanger.

2019

Musikeren, pedagogen og komponisten
Tom Willy Rustad

2018

Hildegunn Øiseth, jazzmusiker og komponist

Les om henne og juryens begrunnelse >>

2017

Bjørn Aksdal, førsteamanuensis, ein av dei fremste folkemusikk-kjennarane våre.

2016

Sverre Jensen, musiker og instrumentbygger, Oslo

2015

Henning Sommero, musiker og komponist,

2014

Eilif Gundersen, musiker, Ål i Hallingdal

2013

Instrumentbyggegruppa i

Gjøvik spelmannslag, Gjøvik

2012

Karl Seglem, musiker, komponist og forfatter, Årdalstangen / Oslo

2011

Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jakobsen, musikere, Tolga

2010

Atle Lien Jenssen, folkemusiker, forfatter og innsamler, Hamar

2009

Steinar Ofsdal, musiker, Oslo

2008

Magnar Storbækken, instrumentmaker, Tolga

2007

Leif Løchen, innsamler, Vågå

2006

Geir Egil Larsen, folkemusiker, Verdal