Rosekolla

1 Kulokk (NFS l-793)

Ellen Fløtten (1902-1983), Alvdal i Hedmark

Opptak v/ Karl Dahlback, Tynset 1956.


Å stakkaran mine koma no, Dronning, Kylfrid, Fagerlin, Prektig osv.


2 Geitlokk (NFS l-789)

Oline Dalsheim (1876- 1965), Tynset i Hedmark

Opptak v/ Karl Dahlback, Vingelen 1955.


Dokka, Sokka, Juletta, Hoppsasa

Stakkaran , å koma no, små krøttera mine.

Tralalalala osv.


3 Kulokk (NFS l-787)

Oline Dalsheim (1876-1965), Tynset i Hedmark

Opptak v/ Karl Dahlback, Vingelen 1955.


O-lo kua. Lykke, Prøve, Lomros, Stakkaran, Lise- ko-ko osv.

Stakkaran å, Setergoss, Rosenkoll, Bliros, lolo osv.


4 Laling (NFS l-1181)

Ingebjørg Rostveit (1892-1984), Tovdal i Aust-Agder

Opptak v/ Karl Dahlback, Grendi i Setesdal 1956.


Lala Einar og lala meg.

Høyr du eg lalar så svarar du meg.

Eg er på myran, eg gjeter kynan så lalar eg.

O-o-ho- osv.


Å lala mamma, å lala meg,

høyr du eg lalar så svarar du meg,

på høge heiar og lange leiar, der lalar eg.

O-o-ho-osv.


5 Geitlokk (NFS l-3124)

Per Hundvin (1887-1965), Lindås i Hordaland

Opptak v/ Rachel Thomassen, Hundvin i 1961.


/:Ima, Grima, Ima, Grima, ser du noko te geitena mine.

Ja, dei går oppi skåro dina, grimete geit.

Bjarte lita kje, jammen kom da ned.

Bjøllå va`tå tre:/


6 Gjetlokk (NFS l-958)

Inga Skåret (1895-1985), Trysil i Hedmark

Opptak v/ Karl Dahlback og Olav Gurvin, Ljørdalen i Trysil 1956.


7 Jotultrallen (NFS l-1405)

Arne Bjørndal (1882-1965), Bergen i Hordaland

Opptak 1965 v/ Karl Dahlback, Blindern i Oslo


/:Kom hit te meg du:/

Me ska`ha det gildt du, Me ska`ha det gildt du,

eg og du, eg og du, eg og du

/:Kom hit te meg du:/

me ska`ha det gildt du, me ska`ha det gildt du, me ska`ha det gildt du,

eg og du, eg og du.


8 Kulokk (NFS l-3785)

Berit Vang Moen (1908- 1998), Vingelen i Hedmark

Opptak v/ Jostein Nytrøen, Vingelen 1957.


Stakkaran, Rolig, Åsrøy, Dokka.

O-lo osv.


9 Setervise (NFS l-17824)

Åste Nisi (1905-1989), Gransherad i Telemark

Opptak v/ Gudbrand Brager, Gransherad 1968.


Drople, Ny og Dagros,

Fredelin og Fagros, å mi bjølleku

Bøling burti beite, snart er kveldsmundleite

Hulilulilu


Skuggen langs seg tøyer, natti fram seg smøyger,

over fjell og flu.

Soli sig bak åsen, kom no heim på båsen.

Hulilulilu


Brandgås slat i klokka,

klinga sårt og lokka, heim til seterbu.

Kome du og hine, stakkars kyrne mine,

Hulilulilu


Sjå kor vent dei rekkjer, over braut og bekkjer ,

over sjølbygd bru.

Stanar, surrar, hjortar, kom no lite fortar.

Hulilulilu


Salt eg strår på hella, godt eg skal deg stella,

når du heim vil snu.

Hjuret ditt eg lettar, asken min du mettar.

Hulilulilu


Så me kviler blile, til i morgon tidleg,

både eg og du, vondt som kunde henda.

Gud vil frå oss venda.

Hulilulilu


10 Hulling (NFS l-7568)

Inga Garthus (1905-1983), Sør-Aurdal i Oppland

Opptak v/ Gudbrand Brager, Begndalen i Valdres 1961.


11 Geitlokk (NFS l-8447)

Ingebjørg Lajord Hamre (f.1923), Vang i Oppland

Opptak v/ Gudbrand Brager, Vestre Slidre 1962.


Vak op, vak op,

søvar so, mjølke di ku.

Soli skin i grøne li, men enda søve du.

Har du sett noko te geita´dn mine, ga borti fjelli med dine.

Somla er a blå, somla er a grå, somla er a snjørande kvita.

Rosi, Nøkka, Noni, Døkka, Sulgun, Gulldun, ette kjem a Lykklja.


Snillast vo Friheitli, lekrast var ho Frøgna,

Ima og Åla snillast va ho langspena Rosi.


Bukken står i lunden med grønt blad i mundi,

alle sine ringi, små fuglar syngji,

Prestved, Sauridern, Gullhatt, Gullkonn, Sylkonn, Snillkonn.


Alle mine geiter de ser eg oppi fjelli,

han Mjelle og `n Nelle ser oppi fjelli.

Rosa og Løkka, Danmark og Søkka.

 

Snillast ho Friheitli, lekrast var ho Frøgna, Ima og Åla

Snillast va ho langspena Rosi.


12 Kulokk og saulokk (NFS l-17836)

Margit Finnekåsa (1904-1989), Gransherad i Telemark

Opptak v/ Gudbrand Brager, Tinnoset 1968.


Ku Stakjin, Rosin, Rosa, ko set, osv.


13 Kulokk (NFS l-1897)

Katrine Hirth (1902-1982), Vossestrand i Hordaland

Opptak v/ Trygve Fischer, Myrkdalen 1957.


Kom no, dyra, Dokkene dai. Kom no osv.

Kom no søta Dokkena, kom no.


14 Geitlokk (NFS l-24713)

Anne Tjønn (1906-1991), Hjartdal i Telemark

Opptak v/ Knut Buen, Tuddal 1975.


Kom heimatte geitene mine,

dem gjeng oppmed berget med dine.

Tomme, Tine, Mjelle, Mile, Orle, Erte, lita geit og Terte.


15 Kulokk (NFS l-694)

Randi Storgjelten (1889-1974), Tolga i Hedmark

Opptak v/ Karl Dahlback, Storbekken 1955.


Olo lo lo litjkoan. Stakkaran å, Sonja, Framfjør, Gardsløkke osv.


16 Heimkauken (NFS l-14810)

Petter Leirvik (1923-2012), Foldereid i Nord-Trøndelag

Opptak v/ Ola Kai Ledang, Foldereid 1966.


Ho heim, ho heim.


17 Haugtussesangen (NFS l-13771)

Barbro Abrahamsen (1912-2002), Nore i Buskerud

Opptak v/ Gudbrand Brager, Nore 1965.


So lokka vi over den myra,

kom ku,kom kalv kom kyra.

Så sette me merke på furu og stein,

så volde den stolpute lensmann.

Hugar også haug, grei, litt for gå lauv, grei,

Vibot og Vingebot, Tustrei og Fribot,

Salfog og kyra og Skartrei.

Har du sett noko te geitane mine,

krallar i lia med dine.         

Ringegullsnore, Store Magadore, Nykle, Klykle,

Dokka, Rosa, Sara, Dara.

Etter kjem den som bjella bara.


18 Stølshelsing og lokk (NFS l-5235)

Elen Grimestad (1897-1985), Voss i Hordaland

Opptak v/ Rachel Thomassen, Bulken 1960.


19 Ku-, gjet- og saulokk (NFS l-18832)

Elise Lans (1921-2012), Trysil i Hedmark

Opptak v/ Sven Nyhus, Ljørdalen 1969.

20 Rosekolla (NFS l-10932)

Ola K. Søndrol (1921-2002), Evanger i Hordaland

Opptak v/ Gudbrand Brager, Hol i Hallingdal 1964.


I summar ja, eg bodde ja, på stølen,

du veit eg kan`kje værta noko nølen.

Når bærre kyrne vil te koma heimatt,

då skulle eg no trivast riktig bra.


Å Rosekolla du må koma heim,

du veit no ofte du kan være sein.

Men Rosekolla du må koma heim,

hjå meg du ska’kje lida noko mein.


Om morgonen når vekkeuret ringer,

eg snarleg oppå sjengi må springe.

For kyrne ligg i fjøset og kviler

og gruar for at dagen skal bli heit.


Men du veit eg e vande for ein kar

han ikkje rette handelaget har,

/: til å vaska og pussa, han gjeng der og stussa,

han kan nok ikkje få det riktig bra :/


Men Rosekolla du må koma heim,

du veit no ofte du kan væra sein.

Å Rosekolla du må koma heim,

du veit no ofte du kan være sein.

Men Rosekolla du må koma heim,

hjå meg du ska`kje lida noko mein.


Ja, no må vi frå stølen fara,

for stølslivet kan ikkje lenger vara.

Der er hausten som oss heimatt jagar

og no vil vi nå takka for godt lag

 

I summar har me hatt det riktig kjekt,

og sundaga’dn dei har gjengi kvekt.

/: Me hev vore te saman og helde liv og gaman,

og me’hev prata, sjungi og spelt :/


Men no må ho Rosekolla heim,

visst ikkje ho skal lida noko mein.

Ja, no må ho Rosekolla heim

visst ikkje ho skal lide noko mein.


21 Laling (NFS l-18833)

Karl Johan Nordmoen (1896-1982), og Elise Lans, Trysil i Hedmark

Opptak v/ Sven Nyhus, Ljørdalen 1969.


22 Kulokk  (NFS l-714)

Gjertrud Sundt (1891-1967), Feragen i Sør-Trøndelag

Opptak v/ Karl Dahlback, Brekken 1955.


23 Stutelått (NFS l-5073)

Olav Moe (1972-1966), Vestre Slidre i Oppland

Opptak v/ Oddmund Aavik, Aurdal 1960.


24 Saulokk (NFS l-959)

Inga Skåret (1895-1985), Trysil i Hedmark

Opptak v/ Karl Dahlback og Olav Gurvin, Ljørdalen 1956.


25 Kulokk (NFS l-3221)

Margreta Opheim (1907-1997), Vossestrand i Hordaland

Opptak v/ Arne Bjørndal, Vossestrand 1958.


Kom no, kom no, vena dokkena dei, osv.


26 Kom, Kom, Kom (NFS l-1402)

Arne Bjørndal (1882-1965), Bergen i Hordaland

Opptak v/ Karl Dahlback, Blindern 1956.


/: Kom, kom, kom,

kom søt o søti kodl.

Hadli høge, ring i øyra,

Dideldua, Dyrespena,

Skakarækje, Liarose

Du mi kjæraste Kuikodl.


Ka ska kyra heita?

Marikodla feita?

Ka ska kyri mølka?

Full ein svå, full ei kå

Full ei bøtta auso på :/


27 Geitlokk (NFS l-888)

Kjersti Rannveig Øvergård (1918-1982), Trysil i Hedmark

Opptak v/ Karl Dahlback, Ljørdalen 1955.


28 Geitlokk (NFS l-6717)

Jørgen Skjæveland (1906-1994), Bjerkeim i Rogaland

Opptak v/ Rachel Thomassen, Vikeså 1961.


/: Kitti Ålå, kitti Ilå, kitti Killarros, kitti Grilå

kitti Imå, kitti Grimå, kitti Hongje, kitti Flångje, kitti Sylflidflångje

kitti venaste geita mina :/


29 Sautrall (NFS l-993)

Mimmi Rømoen (1897-1972), Trysil i Hedmark

Opptak v/ Karl Dahlback i Engerneset, Engerdal 1956.


30 Tralling og Nøring (NFS l-2230)

Sigvald L. Hop (1895- 1977), Fana i Hordaland

Vilhelm Hop (1897-1978), Fana i Hordaland

Opptak v/ Rachel Thomassen, Fana 1958.


/: Eg ser deg, eg ser deg, eg ikkje koma te deg :/ osv.


31 Lokk til driving av rein (NFS l-14803)

Oscar Jåma (1914-1998), Røyrvik i Nord-Trøndelag

Opptak v/ Ola Kai Ledang, Røyrvik 1966.


32 Lokking på rein (NFS l-1507)

Brita M. Fykse (1886-1974), Kvam i Hordaland

Opptak v/ Trygve Fischer, Kvam 1956.


33 Sautrall (NFS l-669)

Petra Pedersdatter Ligård (1909-1996), Alvdal i Hedmark

Opptak v/ Karl Dahlback, Stordal 1955.


34 Sautrall (NFS l-94)

Kjerstine Øverland (1877-1966), Tolga i Hedmark

Opptak v/ Olav Gurvin, Blindern 1953.


35 Å hei og hå (NFS l-3646)

Gustav Stiland (1895-1988), Kvinesdal i Vest-Agder

Opptak v/ Rachel Thomassen, Kvinesdal 1957.


Å hei og hå, hei og hå!

Martine, kom opp med tobakkjen,

den ligg i stakkjen a’ Bagitta.


36 Statt opp pene jinte (NFS l-31779)

Jørgen Talbak (1889-1979), Løten i Hedmark

Opptak v/ ukjent samler, Løten 1955.


Statt opp pene jinte og mjølka di ku,

sola skin på dørstokken og endå sover du.

Kua mi går i åsen, di står på båsen,

sola skin på dørstokken og enda sover du.


37 Kulokk og trall (NFS l-3543)

Live Huse, (1901-1989), Sjåk i Oppland

Opptak v/ Tor Wigenstad, Sjåk 1959.


Kyri takkale, kom no, Dagros osv.


38 Bukkehornlåter (NFS l-34179-82)

Kristian Åsmundstad (1885-1976), Nord-Fron i Oppland

Opptak v/ Høgåsen, Ringebu 1952.


39 Laling (NFS l-7030)

Marie Brager (1905-1987), Nord-Aurdal i Oppland

Opptak v/ Oddmund Aavik, Brager i Sør-Aurdal 1961.


Lala Marit kom no her.

Her er sal og er er hest, her klukkar og her er prest.

Her er alle tingen her, men der er ingen tingen der.

Lala Gjertrud og kom nå her.

Her er molter og her er bær, her alle tingen her, men der ingen tingen der.

Den snillaste, finaste, gjevaste guten eg veit,

den gjev deg igjen på langen vei,

du løne deg for du svara meg, når je lalar på deg.

/: Og takk for denna og takk for den:/

Og takk for den som du gav meg, den gjev deg igjen på langan vei, gud løne deg, du svara meg når je lala på deg.


40 Kulokk og geitlokk (NFS l-12685-86)

Gunnhild Hallingstad (1914-1998), Hol i Buskerud

Opptak v/ Gudbrand Brager, Geilo 1965.


41 Trillehuging (NFS l-10709)

Guri Breiehagen (1895-1981), Ål i Buskerud

Opptak v/ Gudbrand Brager, Ål 1964.


42 Hestelokk (NFS l-12110)

Ole Huset (1890-1973), Sør-Aurdal i Oppland

Opptak v/ Karl Dahlback, Hedalen i Valdres 1956.


43 Kalvlokk (NFS l-18879)

Ingeborg Hollseter (1918-1991), Trysil i Hedmark

Opptak  v/ Sven Nyhus, Flendalen 1969.


Skylese ska’ du komma nå Prøve, ska du få drekke osv.


44 Kulokk (NFS l-991)

Mimmi Rømoen (1897-1972), Trysil i Hedmark

Opptak v/ Karl Dahlback og Olv/ Gurvin, Engerdal 1956.


45 Geitlokk (NFS l-15102)

Marit Bakkerud (f.1920), Flesberg i Buskerud

Opptak v/ Gudbrand Brager, Flesberg 1966.


46 Krullhauk (NFS l-275)

Magnhild Almhjell (1894-1985), Tingvoll i Møre og Romsdal

Opptak v/ Karl Dahlback, Blindern 1954.


47 Kom Mari, kom Kari kom Kristian (NFS l-7066)

Marie Brager (1905-1987), Nord-Aurdal i Oppland

Opptak v/ Gudbrand Brager, Hedalen i Valdres 1962.


Kom Mari, kom Kari, kom Kristian,

kom snille budeia, kom spelemann,

kom uksen, kom katten på myri.

Me lokka fra myri te Roligsand,

for alle dei underlege dyri.

Kom ku, kom kalv, kom kyri.

Hu li lull li lull i lu.

Kom Atter og Svatter og Svana,

kom Drengla, Dropla og Drana,

kom Kriterikruserikrita,

Kom Sokketuri og Spritanisi.


Kom Etta, Karetta og Kretta,

kom Silkedrople og Spretta.

Kom venaste Kari, kom gjevaste Mari,

kom Renneburani,kom Ruggebukista.

Kom Raute, Skaute,

kom Leike og Bleike,

langt borti hullarbusken.

Kom Skinnfelltusken, kom Sjulibrand,

kom Gullbrå, kom Lingelilibo.

Kom Tosjbo og Tribo,

Vanabo, Svanabo,

Mølin og Frølin og store grå stuten i Tørn.


48 Geitlokk (NFS l-10753)

Anne Myrvoll Fossheim (1904-1986), Hovet i Hallingdal

Opptak v/ Gudbrand Brager, Hol i Hallingdal 1964.


49 Geitlokk (NFS l-15503)

Karen Hatleberg (1898-1973), Borgund i Sogn og Fjordane

Opptak v/ Gudbrand Brager, Borgund 1967.


/: Tinga og Tila, Drotningen og Mila,

vene geitan Rosenlokka, svarte geita Silkjedokka. :/


50 To budeielokker fra Høylandet (NFS l-12995)

Johan Nagelhus (1885-1971), Overhalla i Nord-Trøndelag

Opptak v/ Ola Kai Ledang, Overhalla 1965.


51 Kulokk (NFS l-71)

Helene Eline Tronsmo Kåsen (1894-1965), Alvdal i Hedmark

Opptak v/ Olav Gurvin, Blindern 1953.


52 Krullehuge (NFS l-13768)

Barbro Abrahamsen (1912-2002), Nore i Buskerud

Opptak v/ Gudbrand Brager, Nore 1956.


53 Gjetervise (NFS l-944)

Helga Nordmoen (1901-1963), Trysil i Hedmark

Opptak v/ Karl Dahlback og Olav Gurvin, Ljørdal i Trysil 1956.


Vesle gjeterjenta sitter på en haug,

bitter på den tykke sokken.

Store stut og ku og kalv og gjet og sau,

går og spiser hele flokken.

Ja, om sommar’n er det morro likevæl,

vi som går og gjeter fe i skog og fjell.

Og så snille dyr, alle mine kyr,

kommer når de hører lokken.


Kom ku båna stakkars bjellekua mi,

kom nu Litago og Stjerne.

Kom nu må vi hjem for dagen er forbi,

og det skumrer mellom trærne.

Kom nå Svartkyr, Fagros alle mine kyr,

gå nu hjem, sitt ikke fast i berg og myr.                             

Drople rauter alt, stunder etter salt,

månen speiler seg i tjerna.


54 Kulokk og Bessleiken etter Gammelolastorelvdale (NFS l-23339-40)

Rønnaug Biløygard (1904-2000), Lom i Oppland

Opptak v/ Hans W. Brimi, Lom 1974.


55 Kom Flingsbot (NFS l-4750)

Aslak Høgetveit (1912-2006), Vinje i Telemark

Opptak v/ L. Fetveit, Vinje 1959.


Kom Flingsbot, Flangsbot, Flærei,

kom Silkjedropla, kom Gjævrei.

Kom Lingeli, Libot, Husbrei, Fribot,

Svanabot, Tranabot, Ringla, Dropla,

Mjølin, Frølin,

Røslin og Rølin,

kom store grå stuten i Toa.


56 Ringåle (NFS l-1284)

Gunvor Uleberg (1906-1983), Hornnes i Aust-Agder

Opptak v/ Karl Dahlback, Hornnes 1956.


Ringåle, Ringåle, Ringåle, Ringålestuten!

Du tar ikkje kalle på Ringålestuten,

for Ringåle er falle for spjute!


59 Seterlokk (NFS l-16237)

Ragnar Vigdal (1913-1991), Luster i Sogn

Opptak v/ Gudbrand Brager, Gaupne 1967.


Eg æ så redd når eg ska bli åleine fram i Iveli,

sullan lullan, sullan lullan lei.